Hop til indhold

NORRØN – Territory for dreaming

NORRØN er specialiseret i destinationsudvikling med fokus på at skabe autentisk og kvalitativ arkitektur indenfor oplevelsesøkonomien, både som strategisk udviklingsværktøj og i det enkelte værk.

Destinationsudvikling handler om det, der gør det enkelte sted særligt, men i lige så høj grad om det der binder et område sammen på tværs. Enhver destination har nemlig en unik sammensætning af stedbundne fortællinger og potentialer. Det er derfor i evnen til at udpege, forædle og videreudvikle styrkepositionerne, at afsættet for at skabe stærke destinationer med internationalt udsyn findes. Destinationsudvikling er derfor på én og samme gang et lokalt, regionalt og nationalt anliggende.

Vi er drevet af ønsket om at bidrage til samfundsudviklingen, særligt set i lyset af den omstilling der finder sted i store dele af verden. En omstilling hvor nogle områder affolkes, og dermed står overfor at skulle genopfinde sig selv for at kunne overleve, mens andre oplever massiv tilflytning, hvor den kvalitative implementering i stigende grad er under pres.

For os handler det om en særlig måde at tænke på, hvor det enkelte sted genopfindes i sit eget billede gennem en nysgerrig og undersøgende tilgang samt en innovativ fortolkning af den nordiske æstetik og samfundstænkning.

– En evne til at se muligheder, skabe stærke fortællinger og få mere ud af mindre.

Åstrup Have – En genfortolkning af den traditionelle slesvigske gårdtypologi.

Destinationsudvikling