18.09.2020 NORRØN ER PRÆKVALIFICERET TIL COAST 2 COAST CLIMATE CHALLENGE: THYBORØN KANAL OG VESTLIGE LIMFJORD

Et team bestående af SWECO, NORRØN og REALISE er blandt de tre prækvalificerede rådgiverteams udvalgt til at afgive tilbud omkring klimatilpasning af Thyborøn Kanal og Vestlige Limfjord. Projektet er en del af det ambitiøse EU-projekt Coast 2 Coast Climate Challenge og skal give et bud på, hvordan udsigten til stigende stormflodsvandstande i den vestlige Limfjord håndteres.

Teamet kombinerer multidisciplinære kompetencer inden for klimatilpasning, destinationsudvikling og samfundsøkonomiske beregninger som afsæt for, hvad der i vores optik er første spadestik til næste generation af kystsikringsprojekter – version 2.0.

Projektet er forankret på tværs af kommunerne Thisted, Morsø, Vesthimmerland, Skive, Holstebro, Struer og Lemvig, der sammen med 7 forsyningsselskaber omkring den vestlige Limfjord er gået sammen om en fælles løsning. Læs mere om projektet her.

07.08.2020 GEOPARK – DET SYDFYNSKE ØHAV

NORRØN er udvalgt til at udarbejde en strategisk udviklingsplan for Geopark Det Sydfynske Øhav.

Kommunerne Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Ærø og Langeland har siden 2017 været i dialog med UNESCO Paris om at blive certificeret UNESCO. Den nye UNESCO Geopark certificering skal danne grundlag for et intensiveret samarbejde kommunerne imellem i arbejdet omkring formidling af geologien og det druknede istidslandskab, som både under og over havets overflade udgør det særlige landskab.

Det Sydfynske Øhav er idag allerede i danskernes bevidsthed, og ambitionen med projektet er at udstykke retningslinjerne for en samlet destination, der dels skal forstærke områdets særlige styrkepositioner og samtidig positionere Geoparken som international attraktion i verdensklasse.


Fotograf: Mikkel Jézéquel / Geopark Det Sydfynske Øhav

01.04.2020 NORRØN PARTNERS TO TAKE PART OF ICOMOS DENMARK
NORRØN’s founding partners, Marco Berenthz and Poul Høilund are proud to have been admitted members of ICOMOS Denmark.

ICOMOS acts as UNESCO’s expert body on issues relating to the conservation of cultural environments in relation to the World Heritage Convention. ICOMOS Denmark is the Danish National Committee under the International Council on Monuments and Sites. ICOMOS is a worldwide organization whose members work professionally for the preservation of the cultural and natural heritage in terms of buildings, historic cities, cultural landscapes and archaeological monuments. Denmark currently has 10 topics on UNESCO’s World Heritage list. Read about ICOMOS here.

16.12.2019 COLD HAWAII INLAND FÅR BEVILLING PÅ 10 MILLIONER KRONER
Lokale og Anlægsfonden har besluttet at støtte vores projekt Cold Hawaii Inland med en bevilling på 10 mio. kr.

NORRØN projekterer i samarbejde med SPEKTRUM det fælles vundne konkurrenceforslag “STREGER I LANDSKABET”, der indebærer etableringen af en række rekreative faciliteter til forskellige former for vandsport og friluftsliv ned langs Limfjorden. THISTED KOMMUNE, den ambitiøse bygherre, er med bevillingen rykket et skridt tættere på visionen om at gøre deres lange kystlinje og fjordens vand til den rekreative legeplads og unikke kystdestination, som de har potentiale til. Projektet har til formål både at styrke BOSÆTNINGEN i lokalområdet gennem nye rekreative muligheder i hverdagen samt at understøtte ERHVERVSUDVIKLINGEN gennem udbygningen af kystturismen med nye faciliteter, der kan tiltrækker gæster udefra. Vi takker for generøsiteten, det gode samarbejde og den faglige sparring, der alt sammen er med til at løfte projektets kvalitet. Læs mere her.

01.09.2019 NATURPARK ÅMOSEN HAR VALGT NORRØN SOM RÅDGIVER

I forbindelse med Nordeafondens flotte bevilling på 11 millioner, til projektet “Nye veje i Naturpark Åmosen”, skal NORRØN henover de næste 3 år bl.a. udvikle en samlet identitet for området, skabe en ny plan for Naturparkens infrastruktur samt udvikle nye landskabsikoner i området. Arbejdet sker sammen med Naturparkens egne folk og forskere fra Roskilde Universitet. Projektet samler lokalsamfund, forskere, lodsejere og serviceudbydere og skal gøre det let og attraktivt for gæster at komme helt ud i landskabet og opleve Vestsjællands unikke landskab, som rummer skatte fra jægerstenalder til vikingetiden.

”Naturpark Åmosen er stor natur og vigtig kulturhistorie, som endnu flere nu får mulighed for at opleve. Vi håber, at samarbejdet mellem lokalsamfund, lodsejere og serviceudbydere vil udvikle Vestsjælland til et samlet naturrekreativt oplevelsesområde til glæde for områdets beboere, turister og erhverv,” Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden. Læs mere her.