25.10.2020 DAGBLADET BØRSEN KÅRER NORRØN SOM BØRSEN GAZELLE 2020

Vi er utroligt stolte og beærede over at kunne løfte sløret for vores udnævnelse til Børsen Gazelle 2020.

I mere end 25 år har Børsen kortlagt landets hurtigst voksende virksomheder, Børsen Gazeller, der henover en periode på fire år kontinuerligt har haft positiv vækst og samlet set mindst har fordoblet sin omsætning.

En stor tak til alle der har været en del af denne spændende rejse.

23.10.2020 NORRØN BIDRAGER TIL NY RAPPORT OM POTENTIALET I REKREATIV KYST- OG KLIMATILPASNING

Dansk Kyst- og Naturturisme har netop udgivet en ny rapport med titlen “Det rekreative potentiale i klimatilpasning af kysterne.” NORRØN har som rådgiver leveret store dele af indholdet til publikationen i samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme samt et fagligt stærkt advisory board.

Rapporten belyser, hvordan samtænkning af klimatilpasning og rekreativ infrastruktur kan understøtte udviklingen af landskabelige værdier, den totale turismeoplevelse og bæredygtig lokaludvikling til gavn for både lokale borgere, besøgende, erhverv og naturen.

Arbejdet ligger naturligt i forlængelse af et længerevarende engagement hos NORRØN omkring store fremdige investeringer i kysttekniske anlæg, der gennem dobbeltprogrammering kan udgøre en rekreativ ressource i udviklingen af det danske kystlandskab. 


Fotograf: Kenneth Armitzbøll

22.10.2020 NATIONALPARK VADEHAVET INVITERER NORRØN TIL AT GIVE INDBLIK I BÆREDYGTIG TURISMEUDVIKLING

Sammen med Syddansk Universitet og Friluftsrådet​ stiller Nationalpark Vadehavet​ skarpt på, hvordan turismen kan agere løftestang for langsigtet bæredygtighed. I den forbindelse er NORRØN’s partner Marco Berenthz sammen med en række centrale aktører indenfor turismeudvikling inviteret til at kaste lys over, hvordan vi håndterer overturismen samtidig med at værne om vores natur- og kulturmiljøer.

Vær med, når vi sammen med brancheorganisationer, interessenter og myndigheder diskuterer perspektiver, problemer og muligheder knyttet til turismeudvikling onsdag 11. november 2020 i Musikhuset Esbjerg​. Læs mere og tilmeld dig her.

16.10.2020 NORRØN’s ASSOCIEREDE PARTNER ANNA MARIA INDRIO INDTRÆDER I KØBENHAVNS KOMMUNES BYPANEL

I september mødtes de nyudpegede medlemmer af Københavns Kommunes bypanel til en byvandring. Panelet er nedsat til at støtte stadsarkitekten og Teknik -og Miljøforvaltningen over en treårig periode i arbejdet omkring den fremtidige udvikling af København, herunder sikring af arkitektonisk kvalitet, samfundsmæssig værdi samt bedre inddragelse af omverdenen. Anna Maria Indrio er udpeget af Akademiraadet og indtrådte i juni 2020.  

Bypanelet samles to gange årligt og består af Anna Maria Indrio, Boris Brorman Jensen, Ellen Højgaard Jensen, Lars Autrup, Marianne Levinsen Nicolai Carlberg, Ole Schrøder, Rasmus Nørgaard,  Søren Nielsen og anføres af Københavns Kommunes stadsarkitekt, Camilla van Deurs.

13.10.2020 OUR NEW STUDIO FEATURED IN THE LATEST EDITION OF ARK JOURNAL VOL IV

A little while ago, Pernille Vest and Heidi Lerkenfeldt paid our new Copenhagen studio a visit. The result is this beautiful feature piece about the premises and architectural ethos informing our new territory for dreaming inside a former 1850s textile factory published in Ark Journal Vol IV.

Credits: styling Pernille Vest / photography Heidi Lerkenfeldt / words Karin Gråbæk Helledie / courtesy of Ark Journal.

08.10.2020 NORRØN ER UDVALGT TIL AT UDFORME ET NYT FREMTIDIGT KULTURHUS OG KUNSTHOTEL I AASIAAT, GRØNLAND

Grønlands yngste kommune, Qeqertalik, har med byen Aasiaat som udgangspunkt sat yderligere skub i ønsket om et nyt kulturhus, der både kan samle og forstærke områdets rige kultur- og foreningsliv og samtidig optage en del af det stigende turismeflow i kommunen.

NORRØN er i den forbindelse udvalgt til at sammentænke et nyt kulturkommercielt program, der i et samlet greb genbesøger den lokale forsamlingstradition og byens eksisterende foreningshus udsmykket med 21 af Per Kirkebys helt unikke værker som omdrejningspunkt for forsamlingen.  

Med en ambition om et nyt kulturelt fyrtårn i det spektakulære landskabelige kontekst i “de tusinde øers land”, skal det nye kulturhus dels fungere som et lokalt samlingspunkt og samtidig positionere Aasiaat og Qeqertalik som international destination.


Fotograf: Teit Jørgensen

01.10.2020 ÅSTRUP HAVE PÅ FORSIDEN AF MAGASINET LANDSKAB

Seneste udgave af magasinet LANDSKAB er netop landet med vores projekt Åstrup Have – en ny landbrugsejendom med biolandbrug og produktionsfaciliteter til fødevarer beliggende ved Haderslev Fjord, der indskriver sig i traditionen om det landlige Danmark og genfortolker den traditionelle slesvigske gårdtypologi.

Nærværende udgave af LANDSKAB tager læserne med på havevandring i et mangfoldigt spektrum af kulturhistoriske, arktiske og helt dagligdagsnære haver. I sin leder skriver ansvarshavende redaktør Christina Capetillo:

“Dette år er ekstraordinært. COVID-19-pandemien har skabt et øget fokus på det nære, og vi er blevet hjemme i sommer – i haverne, på tur i naturen, i byerne, hos hinanden. For at fejre og glædes over kraften og energien i det groede fokuserer dette nummer af Landskab på private haver.”

Projektet er indviet i 2020 og udført i samarbejde med Schul Landskabsarkitekter.

25.09.2020 NORRØN ER UDVALGT TIL AT UDVIKLE DEN NYE STRATEGISKE UDVIKLINGSPLAN FOR KULTUR- OG TURISMEERHVERVET I NUUK

NORRØN er af Nuuk Kommunes lokaludvalg og Sermersooq Erhverv udvalgt til at stå bag en samlet plan for udvikling af bæredygtig turisme i forbindelse med de fremtidige investeringer i kølvandet på etableringen af den nye Atlantlufthavn i 2023.

Processen løber henover det næste år og har til hensigt både at idégenerere de fremtidige udviklingstiltag for kultur-og fritidslivet på den ene side og den private turismesektor på den anden for at sammentænke de synergieffekter, de to sektorer kan skabe for hinanden.

Planen, der tager afsæt i udviklingsprincipper for bæredygtig destinationsudvikling, skal udstikke en fælles langsigtet retning for både kommune, turismeerhvervet og aktører indenfor kulturlivet med henblik på at udvikle Nuuk til en attraktiv helårsdestination for både besøgende og lokale borgere.

Projektet vil udover den strategiske udviklingsplan for hele Nuuk også rumme designet for den næste etape af kystpromenaden, hvorfra en række udsigtspunkter til hvaler og nordlys er mulige. Udviklingsplanen er desuden støttet af Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond og med sparring fra Lokale- og Anlægsfonden.

18.09.2020 NORRØN ER PRÆKVALIFICERET TIL COAST 2 COAST CLIMATE CHALLENGE: THYBORØN KANAL OG VESTLIGE LIMFJORD

Et team bestående af SWECO, NORRØN og REALISE er blandt de tre prækvalificerede rådgiverteams udvalgt til at afgive tilbud omkring klimatilpasning af Thyborøn Kanal og Vestlige Limfjord. Projektet er en del af det ambitiøse EU-projekt Coast 2 Coast Climate Challenge og skal give et bud på, hvordan udsigten til stigende stormflodsvandstande i den vestlige Limfjord håndteres.

Teamet kombinerer multidisciplinære kompetencer inden for klimatilpasning, destinationsudvikling og samfundsøkonomiske beregninger som afsæt for, hvad der i vores optik er første spadestik til næste generation af kystsikringsprojekter – version 2.0.

Projektet er forankret på tværs af kommunerne Thisted, Morsø, Vesthimmerland, Skive, Holstebro, Struer og Lemvig, der sammen med 7 forsyningsselskaber omkring den vestlige Limfjord er gået sammen om en fælles løsning. Læs mere om projektet her.

07.08.2020 GEOPARK – DET SYDFYNSKE ØHAV

NORRØN er udvalgt til at udarbejde en strategisk udviklingsplan for Geopark Det Sydfynske Øhav.

Kommunerne Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Ærø og Langeland har siden 2017 været i dialog med UNESCO Paris om at blive certificeret UNESCO. Den nye UNESCO Geopark certificering skal danne grundlag for et intensiveret samarbejde kommunerne imellem i arbejdet omkring formidling af geologien og det druknede istidslandskab, som både under og over havets overflade udgør det særlige landskab.

Det Sydfynske Øhav er idag allerede i danskernes bevidsthed, og ambitionen med projektet er at udstykke retningslinjerne for en samlet destination, der dels skal forstærke områdets særlige styrkepositioner og samtidig positionere Geoparken som international attraktion i verdensklasse.


Fotograf: Mikkel Jézéquel / Geopark Det Sydfynske Øhav

01.04.2020 NORRØN PARTNERS TO TAKE PART OF ICOMOS DENMARK
NORRØN’s founding partners, Marco Berenthz and Poul Høilund are proud to have been admitted members of ICOMOS Denmark.

ICOMOS acts as UNESCO’s expert body on issues relating to the conservation of cultural environments in relation to the World Heritage Convention. ICOMOS Denmark is the Danish National Committee under the International Council on Monuments and Sites. ICOMOS is a worldwide organization whose members work professionally for the preservation of the cultural and natural heritage in terms of buildings, historic cities, cultural landscapes and archaeological monuments. Denmark currently has 10 topics on UNESCO’s World Heritage list. Read about ICOMOS here.

16.12.2019 COLD HAWAII INLAND FÅR BEVILLING PÅ 10 MILLIONER KRONER
Lokale og Anlægsfonden har besluttet at støtte vores projekt Cold Hawaii Inland med en bevilling på 10 mio. kr.

NORRØN projekterer i samarbejde med SPEKTRUM det fælles vundne konkurrenceforslag “STREGER I LANDSKABET”, der indebærer etableringen af en række rekreative faciliteter til forskellige former for vandsport og friluftsliv ned langs Limfjorden. THISTED KOMMUNE, den ambitiøse bygherre, er med bevillingen rykket et skridt tættere på visionen om at gøre deres lange kystlinje og fjordens vand til den rekreative legeplads og unikke kystdestination, som de har potentiale til. Projektet har til formål både at styrke BOSÆTNINGEN i lokalområdet gennem nye rekreative muligheder i hverdagen samt at understøtte ERHVERVSUDVIKLINGEN gennem udbygningen af kystturismen med nye faciliteter, der kan tiltrækker gæster udefra. Vi takker for generøsiteten, det gode samarbejde og den faglige sparring, der alt sammen er med til at løfte projektets kvalitet. Læs mere her.

01.09.2019 NATURPARK ÅMOSEN HAR VALGT NORRØN SOM RÅDGIVER

I forbindelse med Nordeafondens flotte bevilling på 11 millioner, til projektet “Nye veje i Naturpark Åmosen”, skal NORRØN henover de næste 3 år bl.a. udvikle en samlet identitet for området, skabe en ny plan for Naturparkens infrastruktur samt udvikle nye landskabsikoner i området. Arbejdet sker sammen med Naturparkens egne folk og forskere fra Roskilde Universitet. Projektet samler lokalsamfund, forskere, lodsejere og serviceudbydere og skal gøre det let og attraktivt for gæster at komme helt ud i landskabet og opleve Vestsjællands unikke landskab, som rummer skatte fra jægerstenalder til vikingetiden.

”Naturpark Åmosen er stor natur og vigtig kulturhistorie, som endnu flere nu får mulighed for at opleve. Vi håber, at samarbejdet mellem lokalsamfund, lodsejere og serviceudbydere vil udvikle Vestsjælland til et samlet naturrekreativt oplevelsesområde til glæde for områdets beboere, turister og erhverv,” Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden. Læs mere her.