logo_intro

NORRØN er specialiseret i destinationsudvikling med fokus på at skabe autentisk og kvalitativ arkitektur indenfor oplevelsesøkonomien, både som strategisk udviklingsværktøj og i det enkelte værk.

Destinationsudvikling handler om det, der gør det enkelte sted særligt, men i lige så høj grad om det der binder et område sammen på tværs. Enhver destination har nemlig en unik sammensætning af stedbundne fortællinger og potentialer. Det er derfor i evnen til at udpege, forædle og videreudvikle styrkepositionerne, at afsættet for at skabe stærke destinationer med internationalt udsyn findes. Destinationsudvikling er derfor på én og samme gang et lokalt, regionalt og nationalt anliggende.

Vi er drevet af ønsket om at bidrage til samfundsudviklingen, særligt set i lyset af den omstilling der finder sted i store dele af verden. En omstilling hvor nogle områder affolkes, og dermed står overfor at skulle genopfinde sig selv for at kunne overleve, mens andre oplever massiv tilflytning, hvor den kvalitative implementering i stigende grad er under pres.

For os handler det om en særlig måde at tænke på, hvor det enkelte sted genopfindes i sit eget billede gennem en nysgerrig og undersøgende tilgang samt en innovativ fortolkning af den nordiske æstetik og samfundstænkning.

– En evne til at se muligheder, skabe stærke fortællinger og få mere ud af mindre.

Alt starter med en holdning

Vi ser det som en styrke at artikulere spørgsmål på fremtidens udfordringer, før vi svarer på dem, da det ofte er i afgrænsningen af et problem at den stærkeste løsning opstår.

Processen tager udgangspunkt i at ”flere ved mere” og foregår derfor i tæt dialog med projektets forskellige parter. Denne tilgang forbedrer vores forståelse af den enkelte udfordring og baner samtidig vejen for at indsatsen bliver lagt det rigtige sted.

Alle har behov for at være en del af en større fortælling

Som baggrund for at skabe autentiske oplevelser, der samtidig sikrer en lokal opbakning og identitetsfølelse, arbejder vi målrettet med at finde frem til det, der gør det enkelte sted til noget særligt. Opgaven ligger således i omstillingen fra, at alt er lige vigtigt, til at de stærkeste fortællinger får lov til at træde i karakter og danne fundamentet for både det strategiske greb og den arkitektoniske udformning. En tilgang der underbygger et områdes eksisterende selvforståelse, og som sikrer at et projekt ikke efterfølgende ukritisk kopieres af konkurrenterne.

Den kreative proces igangsættes ved at indramme den

Lysten til at give form og sætte noget nyt i verden er i sit udgangspunkt en meget lystbetonet og fabulerende handling. Samtidig ser vi et stort potentiale i at bruge den aktive stillingtagen og den stærke fortælling som et fundament for den kreative proces. Denne afgrænsning tidligt i processen foranleder nogle valg som frigør energi til at insistere på en høj grad af modtagelighed for nye ideer og sanselighed inden for en given ramme. Filosofien om ”at når en dør lukkes, åbnes en ny” bliver således en selvforstærkende effekt i den kreative proces der skaber den fornødne innovationshøjde i det enkelte projekt.

NORRØN A/S blev stiftet d. 27. marts 2014 af Marco Berenthz og Poul Høilund.


NORRØNs bestyrelse

I forbindelse med omlægningen af NORRØN til A/S 1-07-2020 har selskabet nedsat en bestyrelse, der skal bidrage til den fremadrettede udvikling af virksomheden. Bestyrelsen består af følgende personer:

 

Ditte Kirstein Brammer (formand)

Strategisk rådgiver og professionelt bestyrelsesmedlem

Akademisk baggrund: Cand. Merc, M.Sc. International Management & Marketing

Professionel baggrund: Professionelt bestyrelsesmedlem og strategisk rådgiver for rådgivningsvirksomheder (herunder indenfor byggeriet) med særligt fokus på strategiudvikling og -implementering i bestyrelse og ledelse, forretningsudvikling, vækst, professionalisering og talentudvikling. 23+ års erfaring med strategi og forretningsudvikling fra bl.a. McKinsey & Co. samt andre konsulenthuse i ind- og udland.

 

Janne Liburd

Professor i turisme

Akademisk baggrund: Antropolog, Dr.phil, Ph.d.

Professionel baggrund: Leder af Center for Turisme, Innovation og Kultur, medstifter af SDG Collab, Syddansk Universitet. Forfatter til +120 forskningspublikationer om bæredygtig turismeudvikling. Udpeget af miljøministeren som bestyrelsesformand (2015-2022) for Nationalpark og UNESCO Verdensarv Vadehavet, samt dansk delegationsmedlem af den trilaterale Vadehavsbestyrelse med Tyskland og Holland.

 

Lasse Marker

Rådgiver og iværksætter

Akademisk baggrund: Statskundskab

Professionel baggrund: Lasse Marker er CEO i Why Consulting, der er kulturlivets rådgivere. Lasse arbejder især med strategisk kommunikation og politisk indflydelse. Han er forfatter til flere bøger, professionelt bestyrelsesmedlem og medejer af kunstplatformen Pars og museumsapp’en Loby. Lasse er tidligere radiovært på P1 og Tv-vært på DR2, samt ekstern lektor i Art Management ved Københavns Universitet.