NORRØN NORRØN

NORRØN TEAM

POUL HØILUND

POUL HØILUND

Stiftende partnerm Arkitekt MAA

Profil

Poul er stiftende partner i NORRØN. Pouls stærke designkompetencer inden for arkitektur spænder fra potentiale- og idéudvikling til skitsering, programmering og færdige projekter med et særligt fokus på originalitet, æstetik og funktion. Poul formår at forvandle drømme til enkle og realiserbare koncepter, som skaber oplevelsesrige destinationer og stærke identiteteter. Poul er medlem af ICTC, ICOMOS - International Cultural Tourism Committee under UNESCO et særligt fokus på originalitet, æstetik og funktion. Poul formår at forvandle drømme til enkle og realiserbare koncepter, som skaber oplevelsesrige destinationer.

MARCO BERENTHZ

MARCO BERENTHZ

Stiftende partner, Arkitekt MAA

Profil

Marco er stiftende partner i NORRØN, MAA og NORDMAK samt medlem af ICTC, ICOMOS - International Cultural Tourism Committee under UNESCO. Marco arbejder i spændingsfeltet mellem identitetsudvikling, arkitektur og planlægning i relation til arealudvikling og oplevelsesøkonomiske investeringer og er udpeget medlem i Turisme- og Oplevelsesudvalget i Dansk Erhverv. Hans ekspertise er strategisk udvikling og byggeri med fokus på den stærke fortælling og det klare arkitektoniske greb som iscenesætter lokale styrker.

FRIDA FERDINAND

FRIDA FERDINAND

Adm Direktør

Profil

Frida har mere end 10 års erfaring indenfor ledelse, forretningsudviklings og strategiske partnerskaber både i Danmark og internationalt. Som Direktør er Frida ansvarlig for at drive NORRØNs strategiske udvikling og styrke virksomhedens tværfaglige profil i samarbejde bestyrelsen samt kunder og samarbejdspartnere.

BRIAN UHD HANSEN

BRIAN UHD HANSEN

Projektchef, byggeri

Profil

Brian er NORRØNs projektchef indenfor byggeri, og med mere end 25 års erfaring som projekt og projekteringsleder på en række prisvindende kultur og mixed-use projekter i Danmark, bringer han stor faglighed og erfaring til bordet. Brian er bygningskonstruktør og byggeøkonom af uddannelse, og er ansvarlig for kvalitet og bygbarhed i alle NORRØNs projekter. Fra outdoorfaciliteter, til komplekse transformationsprojekter og bæredygtigt nybyggeri, arbejder Brian tæt sammen med bygherrer, entreprenører og samarbejdspartnere for at realisere projekter af høj kvalitet.

ANNE KATHRINE ESBJERG

ANNE KATHRINE ESBJERG

Projektchef, planlægning og landskab

Profil

Anne Kathrine har mere end 15 års erfaring med naturbaseret planlægning og landskabsdesign i Danmark og internationalt. Som projektchef hos NORRØN er hun ansvarlig for tegnestuens planlægning- og landskabsprojekter, herunder hvordan destinationsudvikling kan kombineres med natur og biodiversitet, så det skaber mest mulig værdi både lokalt og i et samfundsmæssigt perspektiv.

MARIA HOLST

MARIA HOLST

Arkitekt MAA

Profil

Maria er specialist i strategisk udvikling, skitsering og identitetsskabelse. Hun har en kreativ og kommunikerende tilgang til faget og udvikler løsninger med stor sans for både design og proces. Marias omdanner komplekse programmer til funktionel og æstetisk arkitektur, der rummer stærke fortællinger og står som lysende eksempler på ansvarlig og bæredygtig arkitektur.

DANIEL SEYED JEBRAILI

DANIEL SEYED JEBRAILI

Arkitekt MAA

Profil

Daniel er arkitekt og projekter, og har igennem en årrække stået i spidsen for en række af NORRØNs projekter indenfor kultur og byggeri. Daniel går i tæt dialog med kunder, interessenter og samarbejdspartnere om at skabe ny arkitektur og oplevelser, der står på skuldrene af kulturav, og anvender nænsomme designgreb. Daniel har en nysgerrig og dialogbaseret tilgang til udvikling af arkitektur og planlægning, og har erfaring i at udvikle projekter med svære restriktioner og komplekse myndighedsforhold sikkert i mål.

ANN CHRISTIANSEN

ANN CHRISTIANSEN

Arkitekt MAA

Profil

Ann har stået i spidsen for en lang række af tegnestuens nøgleprojekter i spændingsfeltet mellem destinationsudvikling, regional udvikling og turisme. Ann har stor erfaring med alle projektfaser og følger byggeprojekter fra de spæde idéer over projekteringsfasen og frem til den endelige realisering.

ASTRID RIFBJERG

ASTRID RIFBJERG

Antropolog

Profil

Astrid er specialiseret i procesfacilitering samt i udviklingen af engagerende metoder til involvering og samskabelse. Astrid har sine faglige rødder i antropologien, og hendes tilgang til projekter er derfor drevet af en interesse for menneskers sociale og kulturelle verdener. Astrid engagerer sig i sine kunders problemstillinger og leverer analyser som skaber reel forandring.

KATRINE BRÆNDHOLT

KATRINE BRÆNDHOLT

Arkitekt MAA

Profil

Katrine er arkitekt og projektleder, og er særligt specialiseret indenfor kystnærhedszonen herunder kyst-og klimasikring, samskabelse, planlægning, landskab og arkitektur. Med en dyb viden om kystnær arkitektur og landskab formår Katrine at udvikle funktionelle og fremtidssikrede løsninger, der skaber oplevelsesrige lokalmiljøer.

ADRIAN HILDRUM

ADRIAN HILDRUM

Arkitekt MAA

Profil

Adrian er en passioneret arkitekt og en eminent formgiver. Adrian tager udgangspunkt i omgivelsernes særegne skønhed, og hans styrke ligger i hans evne til at udvikle klare koncepter, der forenkler komplekse projekter til et enkelt, elegant greb. Adrian udvikler arkitektur udfra viden og principper fra gamle byggemetoder for at løse nutidens udfordringer.

JETTE DYHR NIELSEN

JETTE DYHR NIELSEN

Bogholder

ZAHRA AOURAGH

ZAHRA AOURAGH

Køkken- og rengøringsassistent

NORRØNs Bestyrelse

NORRØNs bestyrelse består af strategisk rådgiver Flemming Andersen, Eline Lorenzen, Professor og forskningschef fra Globe Instituttet på Københavns Universitet samt Søren Sattrup, Udviklings- og konceptdirektør fra Kilroy koncernen. Bestyrelsen besidder dyb faglig viden indenfor arkitektur, natur og turisme og understøtter NORRØNs udvikling som førende rådgivnings- og arkitektvirksomhed indenfor destinationsudvikling.

Flemming Andersen

Flemming Andersen

Formand

Profil

Flemming er formand for Aftaleret og Juridiske Forhold i Danske Ark og har været et professionelt bestyrelsesmedlem siden 1996 hos virksomheder som SLA, Dorte Mandrup og Tredje Natur. Flemming understøtter NORRØNs professionalisering med særligt fokus på byggeri.

Eline Lorenzen

Eline Lorenzen

Bestyrelsesmedlem

Profil

Eline er professor og forskningschef på Globe Institute på Københavns Universitet, hvor hun bl.a. forsker i evolutionen af vilde dyr og de kræfter, der former verdens biologiske mangfoldighed. Eline skal bidrage til at styrke NORRØNs arbejde i sårbare naturområder og hjælpe med at opbygge tegnestuen som en vidensbaseret rådgiver.

Søren Sattrup

Søren Sattrup

Bestyrelsesmedlem

Profil

Søren er Udviklings- og konceptdirektør for Kilroy og har igennem mange år arbejdet i turismebranchen for bl.a. JP/Politiken, Gobeyond.asia og Wonderful Copenhagen. Med afsæt i sin dybe viden om turisme- og rejsebranchen bidrager Søren til at styrke NORRØNs markedsposition med fokus på oplevelser og destinationsudvikling.