logo_intro

NORRØN er specialiseret i destinationsudvikling med fokus på at skabe autentisk og kvalitativ arkitektur indenfor oplevelsesøkonomien, både som strategisk udviklingsværktøj og i det enkelte værk.

Destinationsudvikling handler om det, der gør det enkelte sted særligt, men i lige så høj grad om det der binder et område sammen på tværs. Enhver destination har nemlig en unik sammensætning af stedbundne fortællinger og potentialer. Det er derfor i evnen til at udpege, forædle og videreudvikle styrkepositionerne, at afsættet for at skabe stærke destinationer med internationalt udsyn findes. Destinationsudvikling er derfor på én og samme gang et lokalt, regionalt og nationalt anliggende.

Vi er drevet af ønsket om at bidrage til samfundsudviklingen, særligt set i lyset af den omstilling der finder sted i store dele af verden. En omstilling hvor nogle områder affolkes, og dermed står overfor at skulle genopfinde sig selv for at kunne overleve, mens andre oplever massiv tilflytning, hvor den kvalitative implementering i stigende grad er under pres.

For os handler det om en særlig måde at tænke på, hvor det enkelte sted genopfindes i sit eget billede gennem en nysgerrig og undersøgende tilgang samt en innovativ fortolkning af den nordiske æstetik og samfundstænkning.

– En evne til at se muligheder, skabe stærke fortællinger og få mere ud af mindre.

Alt starter med en holdning

Vi ser det som en styrke at artikulere spørgsmål på fremtidens udfordringer, før vi svarer på dem, da det ofte er i afgrænsningen af et problem at den stærkeste løsning opstår.

Processen tager udgangspunkt i at ”flere ved mere” og foregår derfor i tæt dialog med projektets forskellige parter. Denne tilgang forbedrer vores forståelse af den enkelte udfordring og baner samtidig vejen for at indsatsen bliver lagt det rigtige sted.

Alle har behov for at være en del af en større fortælling

Som baggrund for at skabe autentiske oplevelser, der samtidig sikrer en lokal opbakning og identitetsfølelse, arbejder vi målrettet med at finde frem til det, der gør det enkelte sted til noget særligt. Opgaven ligger således i omstillingen fra, at alt er lige vigtigt, til at de stærkeste fortællinger får lov til at træde i karakter og danne fundamentet for både det strategiske greb og den arkitektoniske udformning. En tilgang der underbygger et områdes eksisterende selvforståelse, og som sikrer at et projekt ikke efterfølgende ukritisk kopieres af konkurrenterne.

Den kreative proces igangsættes ved at indramme den

Lysten til at give form og sætte noget nyt i verden er i sit udgangspunkt en meget lystbetonet og fabulerende handling. Samtidig ser vi et stort potentiale i at bruge den aktive stillingtagen og den stærke fortælling som et fundament for den kreative proces. Denne afgrænsning tidligt i processen foranleder nogle valg som frigør energi til at insistere på en høj grad af modtagelighed for nye ideer og sanselighed inden for en given ramme. Filosofien om ”at når en dør lukkes, åbnes en ny” bliver således en selvforstærkende effekt i den kreative proces der skaber den fornødne innovationshøjde i det enkelte projekt.

NORRØN A/S blev stiftet d. 27. marts 2014 af Marco Berenthz og Poul Høilund.


NORRØNs bestyrelse

 

Flemming Andersen (formand)

Strategisk rådgiver og professionelt bestyrelsesmedlem

Akademisk baggrund: Arkitekt, byggetekniker og arbejdsmiljøkoordinator

Professionel baggrund: formand for Aftaleret og Juridisk Forhold Danske Ark, professionelt bestyrelsesmedlem siden 1996 (fx. SLA, Dorte Mandrup, Tredje Natur). Har bred international erfaring som specialkonsulent i større komplekse projekter for en række danske og udenlandske arkitektfirmaer og bygherrer. Kompetencer indenfor bygherrerådgivning, projektstrukturering, ledelse, organisation, bestyrelsesarbejde, byggeledelse, konfliktløsning, undervisning og kontrahering i Danmark og internationalt.

 

Eline Lorenzen

Professor i molekylær naturhistorie

Akademisk baggrund: Biologi, MSc, PhD

Professionel baggrund: Naturhistoriker og leder af international forskningsgruppe på Københavns Universitet. Hendes tværdisciplinære forskning undersøger samspillet mellem dyr, mennesker og den natur, vi alle er en del af, særligt i konteksten af klima- og miljøændringer over de sidste ti tusinder år. Har tidligere arbejdet 10 år i oplevelsesindustrien. Medlem af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.

 

Søren Sattrup

Turismeekspert

Akademisk baggrund: Bachelor i Antropologi

Professionel baggrund: Fra opstart af rejsebrands, års erfaring inden for rejsejournalistik, til CEO i en international rejsearrangør i Asien. Søren er nu direktør for Koncepter og Udvikling (LAB) hos Kilroy International. Han besidder ekspertviden inden for fortælling, turistbranchen og har know-how om rejsendes ønsker i destinationer over hele verden. Han har en dyb interesse i at hjælpe med at balancere turistbranchens tilgang til skrøbelige naturområder.