Åstrup Have

Et moderne længehus

Åstrup Have er en nyopført rekreativ landejendom, der indskriver sig i traditionen om det landlige Danmark og genfortolker den traditionelle slesvigske gårdtypologi.

Åstrup Have er en landbrugsejendom med regenerativt landbrugsdrift og tilhørende kulinarisk produktions og formidlingsfaciliteter beliggende i det kuperede landskab ned til Haderslev Fjord. Projektet bygger først og fremmest på̊ en drøm om det landlige Danmark og genbesøger den klassiske firlængede bondegård. Fortællingen om Åstrup Have er spundet omkring visionerne fra jord til bord, biodynamisk fødevareproduktion og fritgående græssende dyr på marken – Stedet skal danne ramme for læring om livet og maden på landet.

Landejendommen er et resultat af bygherrens mod til at udfordre traditionerne gennem en kunstnerisk fortolkning og nysgerrig skabelsesproces, hvor områdets historiske bygningskultur er blevet genbesøgt og sat sammen på ny. En proces der har skabt et arkitektonisk udtryk, der på én og samme tid er genkendeligt og nyt – et udtryk der giver kontrasten mellem det rå og det forfinede.

Når historie og nutid sammentænkes

I slægtskab med egnens øvrige gårde sætter den nye landejendom sig tungt i det bakkede landskab. På afstand står Åstrup Haves afskårne gavlpartier frem af landskabet og rejser sig mod himlen – særligt ved ankomsten fra alléen. Klassisk for egnen består ejendommen af fire længer med en række portåbninger, der skaber kig fra den indre gårdhave til det omkringliggende landskab.

Åstrup Haves bygningskrop er udført som et firlænget, råt betonelementhus uden oppudsning, bemaling eller anden efterbehandling. En arret hud uden “makeup”, hvor løftemærker, afslag og andre fejl nøgent kan aflæses. Samtidig er alle de præfabrikerede sandwichelementer udført med et forfinet ornament, der løber som en blød blonde henover den hårde beton. Elementerne er opsprosset af massive messingprofiler i dilatationsfugerne, der danner et gyldent relief i gavlene og gør samlingerne til en del af udtrykket i stedet for at skjule dem. Ornamenterne skaber et sart skyggespil når lyset rammer facaderne, og en stærk kontrast mellem det rå beton og det forfinede messingbånd opstår. Sammen peger det tilbage på̊ egnens hjemstavnsarkitektur, hvor de pudsede fyldninger og det ædle materialebrug i de gamle facader var en del af det regionale særpræg i bygningskunsten.

Tagkonstruktionen er udført stejlt og med stråtækt tag, der ubrudt lægger sig henover og sammenbinder den firlængede betonkrop. Stråtaget hviler ligeledes på egnens slesvigske aner og er inspireret af de gamle markante haubarg-bygninger, hvor de stejle tage gav plads til store mængder hø og samtidig gav stråtaget en lang levetid, da vandet hurtigere afledtes med den høje vinkel. En markant afskæring af tagprofilet gør det samtidig muligt at solceller, ventilation, skorstene, ovenlysvinduer og moderne teknik ligger nedsænket og får en usynlig placering, der resulterer i et rent og roligt udtryk.

Produktion og hjem under ét og samme tag

Byggeriet er indrettet med separate funktioner i hver sin længe: en garage og et værksted mod nord, en spartansk indrettet gæstefløj med munkeceller mod øst, produktionskøkken og madformidlingsfløjen mod vest; og mod syd findes hovedhuset som består af bolig og et orangeri.

Med hver deres varierende rumhøjde, størrelser og gennemgående kig, fremstår Åstrup Haves indre som en serie af forskellige rumsekvenser, hvor der gennem hele byggeriet er tilstræbt en sakral og afstemt atmosfære. Den indvendige aptering er udført i egetræ, hvor både loftbeklædning, vindueslysninger og det store trappemøbel sammen skaber en sammenhængende oplevelse og en naturlig varme.

Information:

  • Sted: Haderslev, Danmark
  • Klient: Privat
  • Type: Bolig
  • Periode: 2018 – 2020
  • Status: Opført
  • Samarbejde: Søgård Byg A/S
  • Areal: 600 m2
  • Medarbejdere: Marco Berenthz, Poul Høilund, Gustav Kragh-Jacobsen, Laura Cesaroni, Tord Johan Breivik
  • Fotograf: Torben Eskerod
  • Priser & udmærkelser: Nomineret til Betonelementprisen 2021