Danmarks tomme huse

National strategi med lokal identitet

Projektet tager udgangspunkt i den nye flexboliglov og de 60.000 tomme helårshuse som i øjeblikket findes i Danmarks landdistrikter. Ambitionen er at gentænke de tomme huse så de kan danne ramme om et nyt rekreativt fritidsliv for byboerne, tæt på landdistrikternes fantastiske naturværdier. På baggrund af undersøgelser og segmentering af det potentielle marked, har NORRØN udarbejdet en overordnet vision for ”Det Danske Landsted” som pendant til ”Den Svenske Ødegård” eller den ”Den Norske Fjeldhytte”.

Visionen er at udarbejde et overordnet nationalt greb der kan suppleres af en regional identitet, der tilsammen udgør både et gennemgående værdisæt, samt en specifik tilknytning. Projektet tager udgangspunkt i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommune, der på tværs af hinanden har et stærkt regionalt slægtskab.

Identiteten skaber et samlet arkitektonisk udtryk på tværs af de forskellige bygningstypologier, og tager udgangspunkt i en fortolkning af den lokale byggeskik og materialebrug. “Den umbragrønne trempel”, “ildstedet indstøbt i terazzo” og “kalkning over stok og sten” bliver således gennemgående træk for regionen, som skaber sammenhæng på tværs og som kommunerne efterfølgende kan brande netop deres landsteder på.

Information:

  • Sted: Danmark; med særligt fokus på Lolland, Guldborgsund og Vordingborg
  • Klient: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
  • Type: Vision
  • Periode: 2014 –
  • Status: Igangværende
  • Samarbejde: Center for Landdistriktsforskning, Oxford Research, Nykredit, kulturarvsekspert Søren Vadstrup
  • Medarbejdere: Marco Berenthz, Poul Høilund, Caroline Hahn, Hanne Tjørsvaag Heikkllä, Laura, Nicoline Wulffsberg, Gustav Kragh-Jacobsen, Margret Matthiasdottir, Heidi Jacobsgaard Schøbel, Mads Kjær, Pil Whitta Andersen, Anne Line Gertz.

 

De nationale udfordringer

icon-enkleliv

Det enkle liv

Livet på et “Landsted” skal være markant forskelligt fra hverdagslivet i byen, og det kræver at helårshusenes kompleksiteter bliver forsimplet. Det handler om i kraft at en værdisætning at finde ind til de bærende værdier for stedet og skabe arkitektur der udpeger, iscenesætter og forstærker disse værdier og fjerne de resterende.

icon-rumirum

Rum i rum

Et gennemgående tema er udpegningen af særlige rum, hvor økonomien bruges afgrænset og præcist. Husene indeholder ofte et overskud af kvadratmeter, og det gælder om at skære ind til benet og udvælge rum hvor der isoleres, mens andre rum fremstår mere rå og kun bruges i årets varme måneder.

icon-taetpaaaarstiderne

Tæt på årstiderne

Hvor den traditionelle helårsbolig beskytter mod elementerne og skærmer mod naturens luner, skal ”Landstedet” favne og give plads til en mere sanselig oplevelse af det danske landskab: fornemmelsen af årstidernes karakteristiske skiften, de klare stjerner i mørket, eller dyrelivet på de omkringliggende marker.

De regionale potentialer

icon-trempel

Den umbragrønne trempel

Et karakteristisk motiv fra landets gamle ladebygninger, som er et genkendeligt træk for alle landsteder. Den umbragrøn er en del af lokalområdets pallet og findes bogstaveligt talt i jorden. Farvepigmentet blandes med 50% lindolie og 50% trætjære, og man opnår dermed både beskyttelse mod vand, råd, alger og sollys.

icon-ildstedet

Ildstedet i terazzo

Ildstedet er stemningssættende og indgyder en særlig ro og et lavere tempo end det man er vant til i byens hektiske dagligdag. Ildstedet opstøbes i en terazzo med tilslag af knuste murbrokker fra omkringliggende nedreven bebyggelse.

icon-kalke

Kalke over stok og sten

Sammenhæng på tværs af forskellige materialiteter i facaden. De gamle facaders ru overflader og datidens brug af hydraulisk kalkmørtelfuger uden cement, danner det oplagte underlag til kalken. Traditionelt for egnen, nemt og enkelt samt i forlængelse områdets sindelag, nøgternt og afmålt.


Naturelskeren

Den landskabelige beliggenhed

snitA

Snit

 

naturelskeren_opstalt

Opstalt


Feriefamilien

Det lille hus i landsbyen

snitA

Snit

snitB

Snit


Det store fællesskab

Den firelængede gård

snitAA

Snit

snitBB

Snit

1_50_GÅRDEN_SNIT_A

Snit