B_Blaavand_Ankomst

 

Det Blå Plateau

En scene i Blåvands klitter

Blåvand, der ligger på den danske vestkyst, står overfor udfordringen om at tiltrække besøgende i et stadigt mere konkurrencepræget marked for kystturisme. Området har et stort potentiale for at markere sig som en særlig oplevelsesrig destination midt i den fantastiske natur og ud mod Vesterhavet.

Men hvordan skaber man en destination på den danske kyststrækning, følsomt indpasset, samtidig med at tilvejebringe en oplevelse der er Vestkysten værdig?

Projektet tager udgangspunkt i de tre følgende hovedelementer.

Landskabet

Ved ankomsten til Blåvand bliver man i dag mødt af en stor parkeringsplads der, når den er fuldt belagt, totalt dominerer det første indtryk af stedet. Projektets første greb er at tilvejebringe en landskabelig “genopretning” således, at det første der møder den besøgende på den anden side af diget er Vestkystens markante klitlandskab.

Kulturarven

Projektet tager udgangspunkt i den kulturhistoriske fortælling om Vestkystens karakteristiske klitgård, der med sine fire længer og hårdt brændte lersten fremstillet af klæg har kendetegnet bebyggelsen i det barske klitlandskab.

Et motiv der nu får til opgave at danne rammen om fællesskabet og mere kommercielle tilbud såsom bespisning, rekreation, udlejning af friluftsudstyr samt information om området, der i en præcis afgrænsning nedlagt i landskabet skal være med til at løfte områdets samlede aktivitetsudbud.

Attraktionen                                                                                                                 

Projektet indpasses i Vestkystens klitlandskab, således at den store attraktion for gæsten bliver kontrasten mellem oplevelsen af gårdrummets beskyttende indramning af det fælles indre og oplevelsen af det at stå oppe på det store plateau eksponeret for Vesterhavets voldsomme kræfter. Intentionen er at skabe et sted, som både de lokale kan genkende sig selv i, og som gæster udefra vil rejse efter. En unik destination som anslaget til den danske vestkyst.

 

Information:

 • Sted: Blåvand Strandpark, Vestkysten
 • Klient: Varde Kommune
 • Type: Landskabeligt anlæg
 • Program: Friluftsscene, restaurant, information, udlejningsaktiviteter, toiletter, boardwalk og vandlegeplads
 • Periode: 2016 –
 • Status: 1. præmie
 • Samarbejde: Landskabsarkitekt Jeppe Aagaard Andersen
  Tidl. dir. Videnscenter for kystturisme Lars H. Olsen
  Kulturarvsekspert Søren Vadstrup
 • Medarbejdere: Marco Berenthz, Poul Høilund, Anna Maria Indrio, Jacob Bredhal, Gustav Kragh-Jacobsen, Felicia Amdrup Laugsen, Lune Dyre

View mod Vesterhavet


Attraktivt gårdrum


Boardwalk igennem klitlandskabet


Vandlegepladsen


Det Blå Plateau set fra oven