Kirken i Skoven

Grønne områder på Sæby Gershøj Kirkes

For 5000 år siden var hele Danmark dækket af skov. I dag er kun ca. 15% af Danmarks areal dækket af skov, mens 60% bruges til landbrugsformål. Som led i at imødekomme den globale klima- og biodiversitetskrise, har den danske regering sat som mål, at 25% af Danmarks areal skal være skovdækket i år 2100.

Hos NORRØN sætter vi regenerativ praksis og respekt for naturen højt og arbejder derfor bevidst med at styrke, udvide og diversificere naturen i udviklingen af rekreative projekter og oplevelser. Som Danmarks tredje største jordbesidder ser vi Den Danske Folkekirke som en væsentlig aktør og bidragsyder ind i den grønne omstilling. Vi har derfor i et tæt samarbejde med Sæby-Gershøj Kirke udviklet en plan for at omdanne 7,7 ha landbrugsjord til et nyt rekreativt og klimavenligt naturområde.

NORRØN har udarbejdet den overordnede plan for projektområdet, der består af tre forskellige oplevelsesrum, der er placeret som lysninger i skoven. Hvert af de tre oplevelsesrum har en række landskabelige og arkitektoniske strukturer og faciliteter, der muliggør en mangfoldighed af anvendelser af områderne. Naturplant har udarbejdet en beplantningsplan, der sikrer skovens kvalitet og succes som et fremtidigt naturområde med mangfoldig biodiversitet og en lang række spiselige buske og træer.

Projektmaterialet er udviklet i en samskabelsesproces, hvor lokale aktører har bidraget med ønsker og ideer til aktiviteter og faciliteter, der både muliggør rekreation og fordybelse i naturen og samtidig skaber rammer for fællesskab og samvær.

Information:

  • Sted: Sæby
  • Klient: Sæby Gershøj Sogn
  • Type: Udviklingsstrategi
  • Program: Udviklingsstrategi, tre oplevelsesrum
  • Periode: 2021 –
  • Status: Ansøgning om licenser og tilladelser
  • Samarbejde: Naturplant