lyttesholm2

Lyttesholm Naturcenter

Fugletræk over Saxfjed Inddæmning

På Lollands sydligste punkt undergår det flade landskab en forvandling fra konventionelt landbrug til genetableret natur

Lollands inddæmmede flade landskab er et unikt område for trækfugle som gør ophold netop her. Med dette som udgangspunkt er man i færd med at etabelere et naturcenter i en gammel stengård – et center der dels skal formidle områdets rekreative værdier til et bredt publikum, og samtidig fortælle historien om områdets rige dyre- og planteliv. Landskabet rummer græssende kødkvæg, vilde heste udsat af fugleværdsfonden, ynglende havørnepar med mere.

Et nyt naturcenter etableres i den eksisterende stengård, og en række overnatningsenheder lægges i landskabet for at imødekomme det turismepotentiale, der knytter sig til de naturturister der følger i sporet af etableringen af Naturparken. Naturcenteret vil fungere som et kulturelt samlingspunkt og mødested for oplandet og som en indgangsport til de mange rekreative oplevelser i det omkringliggende landskab. Det eksisterende kampestens hovedhus istandsættes nænsomt, mens staldbygningen transformeres med en gennemgående struktur i træ, der på moderne vis fortolker de gamle laders store trækonstruktioner, og danner ramme om udstilling, auditorium og undervisningslokaler. Strukturen kulminerer i et udsigtstårn hvorfra man kan betragte fugletrækket over det flade landskab.

Information:

  • Sted: Saxfjed inddæmning, Lolland
  • Klient: Foreningen Lyttesholm Naturcenter og Lungholm Gods
  • Program: Udstillingsfaciliteter, auditorium, værksteder, undervisningslokaler, fugletårn samt overnatningshytter
  • Periode: 2014 –
  • Status: Skitseprojekt
  • Medarbejdere: Marco Berenthz, Poul Høilund, Laura Nicoline Wulffsberg, Pil Whitta Andersen, Caroline Hahn, Hanne Tjørsvaag Heikkllä,, Katrine Morel Munksgaard, Heidi Jacobsgaard Schøbel.

Staldbygningen

Fra gammel staldbygning til naturcenter

 

 

 

Plan, staldbygningen

Plan, staldbygningen

 


sitplan2

Situationsplan

Hytter i skoven

Overnatning i naturen

hytter

snit_hytter_i_skoven

Snit gennem overnatningsenhed i skoven