Oceanets Barometer

Energimuseet Satellit, Naturpark Amager

Med Oceanets Barometer skabes en satellit til Energimuseet midt i Naturpark Amager, der som en vertikal markør iscenesætter den endeløse flade. Inddæmmet ved menneskets kraft under Anden Verdenskrig står området i dag frem som en af Danmarks største landindvindinger. Engang havbund, i dag et stille men storslået naturområde. Fælleden har en forunderlig tiltrækningskraft med sine betagende åbne vidder, organiseret omkring et stringent system af afvandingskanaler, der skærer sig igennem området. Oceanets Barometer bliver en ny destination i dette menneskeskabte landskab, der trækker de besøgende ud i naturen – et pejlemærke, hvorfra man selv kan gå på opdagelse i de mange naturlag området har at tilbyde.

Udformet som en 23 meter høj trappe fungerer Oceanets Barometer som en fysisk aflæsning af det fremtidige havniveau, der kunne blive vores klimatiske virkelighed. Hver af de 155 trin aftegner således den gradvise, men konstante stigning af verdenshavene. Et stort bassin opsamler overskudsvand fra Fælleden og bliver en fysisk formidling af historien om områdets eksistensgrundlag – de tekniske anlæg til afvanding. Bassinet fungerer samtidigt som et lærred for den energi, der findes overalt omkring os. Vind der skaber bølger, kulde der skaber frost og solen, der skaber livsvilkår for planter og dyr.

I trappens indre skabes et sakralt rum, hvorfra skiftende forelæsninger, teaterstykker, udstillinger og konferencer med fokus på klima og energi finder sted. Et hjerte af håb der indrammer og fremviser menneskelig opfindsomhed og virkelyst.

Information:

  • Sted: Naturpark Amager
  • Klient: Innovationsfonden
  • Program: Monument og udstillingsrum
  • Periode: 2017
  • Status: Ideoplæg, forskningsprojekt
  • Samarbejde: KU og RUC
  • Medarbejdere: Marco Berenthz, Poul Høilund, Anna Maria Indrio, Gustav Kragh-Jacobsen,  Tord Johann Larsen Breivik, Daniel Seyed Jebraili, Nicolò Santini

Situationplan


Udsigt fra syd


Udsigt fra nord


Oversigtsbillede