Rødby Pakhus

Nyt kulturelt kraftcenter i historiske rammer

Det gamle pakhus i købstaden Rødby er allerede i dag et samlingspunkt for hele Rødby og omegn. I Pakhuset afholdes forskellige sociale arrangementer såsom fællesspisning, borgermøder, foredrag, revy og koncerter for både lokale og besøgende. I 2017 blev der etableret en formidlingsindsats i samarbejde med Museum Lolland-Falster, hvor historien om det Sydlollandske dige og det inddæmmede land blev udfoldet. Pakhusets egen kulturhistorie udspringer af denne fortælling.

Som centrum for udvekslingen mellem landbrugets afgrøder og udskibningen på den gamle fjord, lå Pakhuset på tærsklen mellem land og vand. Sammen med den gamle købmandsgård, Willers Gård, udgør de to fredede bygninger både købstadens ældste arkitektur, men også starten og slutningen på købstadens gamle hovedgade i Rødby.

På baggrund af den succes som udviklingen af Pakhuset og dets aktiviteter har udgjort gennem de sidste år, er der opstået et stort ønske om at istandsætte og transformere det gamle pakhus fra 1700-tallet. Målet er, at Pakhuset som lokalområdets kulturelle kraftcenter kan rumme endnu flere arrangementer af højere kvalitet, og at de mange tiltag kan foregå hele året rundt.

Restaureringen skal ske med respekt for den fredede bygning og de kulturværdier den rummer. Projektet skal sikre, at huset nænsomt renoveres og bevares, men også tilpasser og imødekommer nutidens behov. Herunder kan nævnes 1) behovet for at kunne afholde større arrangementer med flere tilskuere og 2) behovet for at kunne tilbyde koncertoplevelser og teaterforestillinger af endnu højere kvalitet gennem etablering af scene, lys og lyd samt 3) behovet for at kunne betjene gæsterne med drikkevarer. Sidstnævnte indbefatter opførelsen af en mindre tilbygning med køkken og toiletforhold, som den fredede bygning ikke selv kan rumme.

Pakhuset indgår i øvrigt som en del af en større byudviklingsindsats, som har fået tilnavnet “Købstadshotellet”. Købstadshotellet er en strategi for hele Rødby, der går ud på at nytænke byens tomme butikker på tværs af hovedgaden med fokus på tre særligt vigtige bygninger. Heraf udgør Pakhuset den ene, mens købmandsgården og det gamle rådhus udgør de to andre.

Projektet om restaurering og transformering af Rødbys gamle Pakhus til nyt kulturelt centrum er udarbejdet som et forprojekt for bestyrelsen i Pakhuset. I 2022 har projektet fået en generøs fondsbevilling på 8,9 millioner kr. fra A. P. Møller Fonden til anlægsarbejdet.

Information:

  • Sted: Rødby, Lolland
  • Klient: Foreningen til bevarelse og aktivering af pakhuset i Rødby
  • Type: Restaurering & Transformation
  • Program: Kulturhus
  • Periode: 2018 –
  • Status: Igangværende
  • Medarbejdere: Marco Berenthz, Poul Høilund, Gustav Kragh-Jacobsen

  • Facadeopstalt

 

Tværsnit


  • Stueplan

 

 

 

  • Nyt anneks

 

 

 

 

Pakhuset er en del af en større byudviklingsindsats “Købstadshotellet”