SMK Thy

Statens Museum for Kunst

Statens Museum for Kunst har en særlig rolle at spille i det danske samfund – og museet ønsker at spille en endnu større rolle. Som en af strategierne for at opnå dette er det SMKs ønske at etablere en permanent filial i Nordjylland, Thy.

NORRØN har i den forbindelse udarbejdet et forprojekt, der fremkalder museets fremtidige drøm om at være et museum, der er til stede i hele Danmark. Projektet bygger på en samlet vision om at gøre kunsten nærværende for danskerne og sikre, at den bliver katalysator for betydningsfulde samtaler mellem mennesker på steder og i situationer, hvor kunsten i dag er mindre tilstede.

Projektet repræsenterer en massiv opgradering af områdets kultur- og fritidsfaciliteter, som grobund for et andet niveau af oplevelsesudbud i regionen som har til hensigt til at understøtte bosætningen og oplevelsesøkonomien. Den nye permanente filial indeholder bl.a. nye teknisk opdaterede udstillingsfaciliteter, restaurant, butik, skoletjeneste og nyt spektakulært udsigtspunkt med kig til både Limfjorden og Nationalpark Thy. Derudover genetableres det gamle terrændæk fra den nedrevne længe med henblik på både at udgøre kystsikring mod Limfjorden og udstillingsareal som nyt skulpturdæk. Afslutningsvist etableres der faciliteter til lokalområdets rige foreningsliv.

SMK THY er udarbejdet som et forprojekt, hvor forskellige scenarier banede vejen for processen med visualiseringer af deres drømme og ønsker. Materialet er blevet til i et parløb mellem rådgiver samt direktøren for Statens Museum for Kunst og Thisted Kommune.

Forprojektet har ført til en bevilling fra A. P. Møllers fond til anlægsomkostningerne på i alt 37.500.000 kr.

Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, formand for A.P. Møller Fonden, udtaler:

”Det har stor betydning, at mennesker i hele Danmark kan opleve noget af det ypperligste, som kunsten har at byde på. Derfor er det en glæde, at A.P. Møller Fonden kan støtte en visionær og gennemgribende ombygning af de særlige udstillingsrammer i Doverodde Købmandsgård i Thy. Med donationen bliver det muligt for Statens Museum for Kunst også i Thy at vise udstillinger af samme høje internationale standard, som på museet i København”.

Information:

  • Sted: Doverodde, Hurup, Denmark
  • Klient: Statens Museum for Kunst, Thisted Kommune, Nordvest Safari
  • Type: Transformation
  • Program: Udstilling og formidlingsfaciliteter inkl. restaurant og kulturhus
  • Periode: 2018 – 2021
  • Samarbejde: Spektrum Arkitekter, Regnestuen
  • Medarbejdere: Marco Berenthz, Poul Høilund, Anna Maria Indrio, Gustav Kragh-Jacobsen, Leonora Krag, Sansone Emanuele Segrè

 

 

 

Transformation af den gamle købmandsgård og den industrielle kornsilo.

 

1. sal og stueetage.


De indre udstillingsrum.

Transformation af den eksisterende silo.