NORRØN studio space

Fra tekstilfabrik til tegnestue

I et gammelt bygningskompleks fra 1850’erne på ydre Nørrebro har NORRØN slået dørene op for tegnestuens nye kontorlokaler, der efter en omfattende transformation forener historiske lag og moderne design. Ejendommen, der gennem årtier dannede ramme om tekstilproduktion centralt i København, står i dag tilbage som et levn fra en tid, hvor grænsen mellem by og tung produktion endnu var udvisket.

Udgangspunktet for transformationen genbesøger bygningens historiske lag, hvori tegnestuen øjnede en mulighed for at eksperimentere med materialer og samtidig udfordre det konventionelle formsprog, der kendetegner mange arbejdspladser i dag. I en rå, men raffineret æstetik, der trækker spor tilbage til bygningens egen udgangspunkt, er de industrielle mindesmærker blevet fremhævet og sat i dialog med et moderne design, der formidler stedets historie på̊ en fornyet måde.

Kontorets i alt 350 m2 blev først ryddet for eksisterende interiør, og tilbage stod kun de bærende støbejernssøjler, der som visuelle og konstruktive elementer skaber en naturlig inddeling i rummet. Som et tomt lærred, blev gulvet belagt med plader af rå jern. Pladerne er lagt i et mønster, der ræsonnerer med linjerne i traditionelle japanske tatamigulve, blev gulvet organiseret omkring de tilbageblevne jernsøljer. Fremfor at inddele arealet med vægge er lokalets rumlige opdeling i stedet udført gennem brugen af rå Leca-blokke, der inddeler kontoret i forskellige arbejdszoner: zoner til digital produktion på̊ den ene side og et stort åbent areal på̊ den anden, der giver mulighed for analog produktion – en central del af tegnestuens kunstneriske praksis. Samme Leca-blokke antager forskellige funktioner i kontorets overordnede disponering og er blandt andet også anvendt til skabe og hylder. Samtidigt balancerer den porøse overflade de akustiske behov, som er vigtige for arbejdspladsen.

Med afsæt i at ville etablere et kontormiljø, der er kendetegnet ved zoner fremfor deciderede rum, er der lagt særlig vægt på kontorets samlede udtryk, hvor detaljeringen i interiøret spiller en central rolle. En afdæmpet grøn farve, Inchyra Blue også̊ kaldet Apfel-Grüne Zee Blau, træder i baggrunden og bliver den gennemgående visuelle markør, der går igen i sokler, recesser og søljer for at tilføje dybde til rummets arkitektur og skabe sammenhæng på̊ tværs af kontorets forskellige zoner. Til at komplementere denne farve, er der arbejdet med at identificere nuanceforskelle i gråtonerne anvendt i kontoret som blandt andet ses gennem brugen af raffinerede ståloverflader som børstet stål og platinelementer i køkkenarealet. Den industrielle råhed er afslutningsvis tilføjet en snert af poesi i form af forskellige tekstiler fremstillet af genanvendt polyester, der henviser til bygningens historie og blødgør rummets fremtoning. Samme karaktertræk er gengivet i arbejdet med lyset – både dagslys og elektrisk belysning, der rammesætter forholdet mellem materialitet og rummets organisering ved at tilføje et sidste lag af poetisk atmosfære til rummet.

Tegnestuens nye studio reflekterer NORRØNs praksis, der er kendetegnet ved brugen af klassiske elementer som afsæt for en ny og moderne måde at fremkalde et givet steds fortælling. I en efterstræben på̊ at skabe en reference til tekstilproduktion og fremkalde bygningens historie er der således arbejdet med en fremtoning, der på en mere hård måde kontrasterer, men samtidig drager paralleller til tekstilfabrikken.

Information:

  • Sted: Nørrebro, København
  • Klient: Privat
  • Type: Transformation
  • Program: Tegnestue
  • Periode: 2020
  • Status: Opført
  • Areal: 350 m2
  • Medarbejdere: Marco Berenthz, Poul Høilund, Jacob Bredahl
  • Fotograf: Simon Baungaard