Nationalparkcenter Thy

En trædesten til det vilde landskab

NORRØNs forslag til nyt Nationalparkcenter i Thy inviteret af Nationalpark Thy, Thisted kommune og A.P. Møller Fonden.

Nationalpark Thy er Danmarks første nationalpark og landets største sammenhængende vildmark. Med udgangspunkt i ønsket om at indgå i en værdig dialog med landskabet, har teamet i deres forslagsstillelse gennemgående arbejdet med at finde balancen mellem beskyttelse og benyttelse. Det nye nationalparkcenter iscenesætter og forstærker landskabet for at tydeliggøre dets storhed samtidig med, at der udvises respekt og ydmyghed over for det landskab og den vilde natur, det hele netop handler om.

I arbejdet med projektets arkitektoniske greb er byggeriet underlagt den opgave at skulle hylde landskabet og naturen ved at indramme og udpege det. Samtidigt skal det nye nationalparkcenter være i stand til at klæde gæsten på både praktisk, men også med viden, der udvider den besøgendes horisont, inden de bevæger sig ud i nationalparken. Sammen med Lodbjerg Fyr i syd og Hanstholm Fyr i nord bliver Nationalparkcenter Thy den tredje ‘trædesten til naturen’ i området Projektet markerer sig over fladen som det tredje fyrtårn – et særligt punkt, som både er ”tilsandet”, men som også evner at rejse sig i landskabet og blive et vertikalt pejlemærke, man navigerer efter. På afstand vidner det om, at her er noget ganske særligt på færde.

Information:

 • Sted: Nørre Vorupør, Danmark
 • Klient: Nationalpark Thy & A.P. Møller Fonden
 • Type: Arkitektkonkurrence
 • Program: Besøgscenter, udstilling & formidling
 • Periode: 2019
 • Status: Afsluttet
 • Samarbejde: Kristine Jensen Landskab og Arkitektur, MOE A/S
 • Medarbejdere: Marco Berenthz, Poul Høilund, Anna Maria Indrio, Pil Whitta Andersen

 


 • Et foranderligt landskab

 

 

Nationalparkcenteret set fra Hawblik

 

 

 

 

 

Pladsen og nationalparkcenteret set fra bymidten

 

 • Østfacade

 

 

Ankomst langs Vesterhavsgade

 

 

 • Længdesnit

 

 

Det indre formidlingsrum

 

 

 

Forbindelsen mellem hav og by

 

 

 • Illustration af formidlingsrummets opbygning, med den varme tombak, der markerer de mange indgange og forbindelser, både mod byen, havet og himlen.

 

 

 

Fyrtårnet set indefra