SKJOLDUNGERNES LAND

Et sagn i liv

I arbejdet med Nationalpark Skjoldungernes Land har NORRØN identificeret stedbundne potentialer og med udgangspunkt heri skabt en fælles fortælling og identitet – Et Sagn i Live – som afsæt for en samlet udviklingsplan for nationalparken.

Nationalpark Skjoldungernes Land strækker sig over et område på 170 km2 med Roskilde Fjord i nord og Lejre, Hvalsø og Skovhøjlandet i syd. Her er landskabet gennemskåret af store smeltevandsdale fra istiden, hvor åer forbinder land med fjord, hvilket har haft stor betydning for Lejres udvikling som et magtcenter i den tidlige Danmarkshistorie. Med vandet som transportvej kunne kongerne tilgå hele riget og samtidig leverede vandet kraft til områdets mange vandmøller, heriblandt Danmarks ældste udgravede vandmølle fra 900-tallet i Gl. Lejre.

Arbejdet med udvikling af parken er baseret på tre principper: 1) fælles identitet, 2) synlighed & overblik samt 3) unikke punkter. Disse principper har dannet grundlag for konkrete forslag til, hvordan attraktionsudvikling kan bruges aktivt i parkens fremtidige udvikling og hvordan de nye fysiske tiltag kan skabe en klar identitet og gode faciliteter, der gør parken til en attraktiv destination i det danske oplevelseslandskab.

NORRØN har i den forbindelse udviklet overnatningskonceptet ’Stævnen’, der skaber helt unikke overnatningsmuligheder langs Skjoldungestien. Konceptet består af fritstående shelters og differentierer mellem tre typer, der angiver shelternes placering i landskabet: det åbne land, skovbrynet og skoven. Konceptet kan tilpasses alt efter, hvor i nationalparken shelterne placeres. Designet af shelterne trækker på vikingetraditionens brug af tømmer og er et unikt og autentisk overnatningsprodukt på ruten. Over indgangen, som er placeret i den lille ende af stævnen, er der placeret et højt lysindtag. Inde fra shelteren kan man derved skimte trætoppene og stjernehimlen om aftenen. I siden af stævnen er der placeret luger i gulvhøjde, som kan lukkes. Med åbne luger er det muligt at ligge inde med udsyn direkte til naturen. Lugerne sikrer samtidig, at man kan skærme af fra bålrøg, regn og vind, så flere får lyst til at overnatte ude i naturen. I den smalle ende er et lille overdækket uderum og i den brede ende, som er vendt mod bålpladsen, er der monteret en skibsbænk med plads til at sidde eller til madlavning.

Information:

  • Sted: Roskilde
  • Klient: Nationalpark Skjoldungernes Land, Innovationsfonden
  • Type: Shelter
  • Program: Identitetsudvikling, wayfinding samt udbygning af overnatningskapacitet
  • Periode: Periode
  • Status: 2017 – 2021
  • Samarbejde: Københavns Universitet, Roskilde Universitet