Strandparken

Rekreativ kystsikring ved Køge Bugt

Strandparken ved Køge Bugt er skabt som et ambitiøst kystsikringsanlæg med landskabet som byggesten til en befolkning, der gennem årene har taget landskabets rekreative muligheder til sig.

En ny strategisk udviklingsplan gør status over 40 år, hvor Strandparken har været en folkelig succes, og hvor det menneskeskabte landskab med tiden er blevet til vild natur. Projektet udspringer af en vision, der skal sikre, at Strandparken følger med udviklingen, så dens styrkepositioner styrkes, og det rekreative oplevelsesudbud forstærkes. Projektet skal sikre, at Strandparken også i fremtiden er relevant for sin samtid og på bedste vis understøtter lokalbefolkningens ønsker her 40 år efter etableringen.

NORRØN har i den forbindelse udarbejdet en ny visionsplan for Strandparken I/S og dens bestyrelse, der udgøres af de fem Vestegnsborgmestre (Hvidovre, Brøndby, Ishøj, Vallensbæk og Greve). Visionsplanen indeholder tre faser.

Fase 1 omfatter udviklingen af en ny identitet for Strandparken – “med landskabet – for befolkningen”. Det nye narrativ omfatter en ny sammenhæng på tværs af alle Strandparkens fremadrettede initiativer herunder udarbejdelse af nyt logo, flag, sticker til strandparkens køretøjer etc.

Fase 2 omfatter udviklingen af en helhedsplan med en række fremadrettede fysiske anlægsindsatser i prioriteret rækkefølge for hele Strandparkens areal. Indsatserne skal tilsammen forløse potentialet om forøget rekreative muligheder med nye servicefaciliteter, der understøtter oplevelsesværdien for sit lokalmiljø og gæster udefra.

Fase 3 omfatter udviklingen er et egentligt fondsprospekt for den første indsats. Forprojektet omhandler etableringen af et nyt ydre kystprofil, der hæver den eksisterende kystsikringshøjde. Samtidigt indarbejdes der 3000 m2 rekreative støttefaciliteter fordelt på syv bynære strandfaciliteter indarbejdet i klitlandskabet. Arkitektonisk er de udviklet som store røde sceneanlæg i varme røde murstenstegl indarbejdet i naturen med mulighed for store midlertidige events og med mindre opvarmet funktioner. Funktionerne spænder over klub- og foreningslokaler, omklædning toiletter og bad, grejbanker og butikker med udstyrsudlejning samt mindre områder med serviceerhverv såsom små caféer, restauranter isbutikker og barer, som skal servicere udflugtsmål hele året rundt.   

NORRØNs arbejde har dannet grundlag for, at Indenrigs- og Boligministeren Kåre Dybvad i sommeren 2021 optog indsatsen som en del af regeringens udspil “Tættere på – Grønne byer og en hovedstad i udvikling” med intentionen om, at folketinget vil tiltræde anlægsindsatsen som en særskilt anlægslov.

Information:

  • Sted: Køge Bugt (Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Ishøj og Greve Kommune)
  • Klient: Strandparken I/S
  • Type: Strategisk udviklingsplan + forprojekt på indsats 1
  • Program: Havsport, bynære outdoor- og strandfaciliteter, omklædning, grejbank, foreningslokaler, vinterbad, udlejning, café, bar og ny rekreativ infrastruktur.
  • Periode: 2020-2021
  • Status: Afsluttet
  • Samarbejde: Rambøll
  • Medarbejdere: Marco Berenthz, Poul Høilund, Jacob Bredahl, Pil Whitta, Mathias Goul, Sofie Hybholt, Anna Högberg

 

Brøndby Strand

 

 

 

 

 

Brøndby Strand

 

 

 

Brøndby Strand – Tagplan og stueplan


Ishøj – Ved Arken

 

 

 

Vallensbæk – Tagplan og stueplan


 

Greve Marina

 

 

 

Greve Strandeng

 

 

 

Ishøj – Havhytten


 

 

Ishøj – Havhytten